Human Kidney-Derived Cells Ameliorate Acute Kidney Injury Without Engrafting into Renal Tissue

Ilaria Santeramo, Zeneida Herrera Perez, Ana Illera, Arthur Taylor, Simon Kenny, Patricia Murray, Bettina Wilm, Norbert Gretz, “Human Kidney-Derived Cells Ameliorate Acute Kidney Injury Without Engrafting into Renal Tissue” Stem Cells Translational Medicine. 2017;00:00-00.