Chronic effects of repeated low dose cisplatin treatment in mouse kidneys and renal tubular cells

Ying Fu, Juan Cai, Fanghua Li, Zhiwen Liu, Shaoqun Shu, Ying Wang, Yuxue Liu, Chengyuan Tang, and Zheng Dong, “Chronic effects of repeated low dose cisplatin treatment in mouse kidneys and renal tubular cells,” American Journal of Physiology, Renal Physiology, 18 SEP 2019, https://doi.org/10.1152/ajprenal.00385.2019.